برچسب: تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

معدن سنگ تراورتن عباس آباد کجا بوده و سنگ این معدن با چه رنگ و طرحی شناسایی می شود ؟

این معدن واقع در ۵ کیلومتری شهر نیم ور از توابع استان مرکزی واقع شده است این معدن واقع در ۵ کیلومتری شهر نیم ور از توابع استان مرکزی واقع شده است.

 سنگ این معدن بیشتر با زمینه سفید استخراج می شود و به سنگ سفید عباس آباد معروف و مشهور می باشد.

در زمانی نه چندان دور به دلیل زمینه سفید این سنگ و فرج (سوراخ) موجود در این ماده ( که البته یکی از مشخصه های سنگ تراورتن وجود فرج در بافت آن می باشد)

سبب شده بود در شهرهای بزرگ و پر رفت وآمد از این سنگ استفاده کمتر شود.

زیرا دوده وآلاینده های موجود در هوا و ریز گردها در این حفره ها نفوذ کرده و پس از چندی ظاهر ساختمان را زشت و غیر قابل تحمل می نمود .