توضیحات پروژه

آدرس پروژه : تاکستان،خیابان امیرکبیر،۱۶متری دوم،انتهای کوچه
پروژه جناب آقای وحید صفری
سنگ نما : ترامیت بوکان درجه یک

جزئیات پروژه

اشتراک گذاری