درباره ما

سنگ مناسب برای روف گاردن

سنگ مناسب برای روف گاردن

انتخاب سنگ مناسب برای روف گاردن

سنگ ساختمانی یکی از گزینه‌های جذاب برای داشتن یک روف‌گاردن یا بام سبز زیباست. در روف گاردن از عناصری طبیعی استفاده می‌شود. به همین دلیل حضور سنگ در طراحی این بخش از ساختمان، سبب فضای گرم‌تر و همچنین طبیعی‌تر آن می‌شود. اما نکته‌ی مهم این است که سنگ مناسب روف گاردن باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

فرآوری سنگ مناسب روف گاردن

بحث انتخا%D