درباره ما

سنگ تراورتن عباس آباد

گونه های سنگ تراورتن

گونه های سنگ تراورتن

در اینجا انواع سنگ تراورتن را برای شما لیست کرده ایم. همان طور که می دانید سنگ تراورتن دارای طرح ها و انواع مختلفی است و در اثر رسوب سنگ ها تشکیل ی شود و معادن آن در ایران بسیار یافت می شود. و تراورتن عباس آباد.

۱٫ تراورتن حاجی آباد شامل (تراورتن سفید ، تراورتن کرم و تراورتن ابر و باد) می باشد.وسنگ تراورتن عباس آباد
۲٫ تراورتن دره بخاری شامل (تراورتن سفید ، تراورتن موج پیچ ) می باشد.و تراورتن عباس آباد.
۳٫ تراورتن آتشکوه شامل ( تراورتن سفید، تراورتن کرم ) می باشد.سنگ تراورتن عباس آباد
۴٫ تراورتن عباس آباد شامل ( تراورتن سفید ، تروارتن کرم ، تراورتن موج کبریتی، تراورتن دنده گاوی) می باشد.سنگ تراورتن عباس آباد
۵٫ تراورتن طرق شامل ( تراورتن سفید و تراورتن کرم ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۶٫ تراورتن ابیانه شامل ( تراورتن سفید و تراورتن کرم ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۷٫ تراورتن کاشان شامل ( تراورتن شکلاتی ، تراورتن نسکافه ای ، تراورتن سیلور ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۸٫ تراورتن آقا محمدی کاشان شامل ( تراورتن شکلاتی ، تراورتن نسکافه ای ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۹٫ تراورتن دماوند شامل ( تراورتن کرم ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۱۰٫ تراورتن بوکان شامل ( تراورتن کرم ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۱۱٫ تراورتن یزد شامل ( تراورتن شکلاتی ، تراورتن نسکافه ای ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۱۲٫ تراورتن تکاب شامل (تراورتن کرم و تراورتن سیلور )می باشد.تراورتن عباس آباد.
۱۳٫ تراورتن آذرشهر شامل (تراورتن قرمز ، تراورتن لیموئی ، تراورتن سیلور) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۱۴٫ تراورتن ماکو شامل ( تراورتن قرمز و تراورتن لیموئی ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۱۵٫ تراورتن محلات ( شامل تراورتن سفید و تراورتن کرم ) می باشد.تراورتن عباس آباد.
۱۶٫ تراورتن تجره ( شامل تراورتن شکلاتی و تراورتن کرم شکلاتی ) می باشد.سنگ تراورتن عباس آباد