درباره ما

سنگ عباس آباد

موارد زوال سنگ عباس آباد

موارد زوال سنگ عباس آباد

با گذشت زمان عوامل طبیعی متعددی باعث زوال سنگ عباس آباد می ­شوند که در زیر به توضیح مهمترین آنها می پردازیم:

۱٫ باران

آب باران به صورت فیزیکی و شیمیایی بر سنگ­ ها تأثیر می­گذارد. تأثیر فیزیکی ناشی از قدرت فرسایشی آن و تأثیر شیمیایی ناشی از تجزیه، اکسیداسیون و هیدراتاسیون مواد معدنی موجود در سنگ­ موجب زوال سنگ می شوند.

۲٫ عامل فیزیکی

اگر خیس­ شدن با باران و خشک ­شدن با خورشید به صورت متوالی اتفاق بیفتد تنش­های داخلی در سنگ­ها ایجاد شده و فروپاشی آن را به همراه خواهد داشت.

۳٫ عامل شیمیایی

در مناطق صنعتی، آب های اسیدی ناشی از باران با سنگ عباس آباد­ واکنش می­ دهند و منجر به زوال سنگ عباس آباد  می­ شوند که واکنشهای شیمیایی شامل دو بخش تجزیه و اکسیداسیون می باشد که در زیر به توضیح آن  دو می پردازیم:

  • تجزیه

از هم پاشیدن سیلیکات آلومینیوم (یک ماده­ با خاصیت بازی) موجود در سنگ­ها که در تماس با آب واکنش شیمیایی می دهد. حاصل این واکنش هیدراته شدن سیلیکات و حل شدن راحت شکل­های کربناتی مواد بازی در آب است که همگی به شکل محلول درمی­ آیند و ترکیب سیلیکات آلومینای هیدراته (کائولینیت) از خود به جا می­گذراند. تجزیه­ فلدسپات مطابق فرمول زیر انجام می شود:

K2Al2O3.6H2O + CO2 + nH2O = K2CO3 + Al2O3.2SiO2.2H2O + 4SiO2.nH2O

  • اکسیداسیون و هیدراتاسیون

­ سنگ عباس آباد هایی که حاوی ترکیبات آهن به شکل پروکساید، سولفید و کربنات هستند هنگام تماس با آب باران اسیدی، اکسید و هیدراته می ­شوند. به عنوان مثال، پروکساید آهن (FeO) به اکسید آهن (Fe2O3) تبدیل می­ شود که با آب ترکیب شده و FeO.nH2O تشکیل می ­دهد. این تغییر شیمیایی با افزایش حجم همراه بوده و منجر به تغییر فیزیکی در سنگ می­ شود؛ این تغییر فیزیکی خود را با رها کردن سایر مواد معدنی موجود در سنگ نشان می ­دهد. مثال دیگر، سیدریت و سولفید آهن است که به لیمونیت اکسید می ­شوند و سولفور را آزاد می­کنند؛ سولفور با آب و اکسیژن ترکیب شده و سولفوریک­ اسید و در نهایت سولفات­ها را تشکیل می­دهند.

۴٫ شبنم

در مکان­های سرد، شبنم به درون تخلخل­های سنگ عباس آباد  نفوذ می­ کند. یخ زده و منبسط می شود این شبنم ­ها سبب ایجاد ترک می­ شوند.

۵٫ باد

از آنجایی که باد حامل ذرات گرد و غبار است، سایش حاصل از این ذرات سبب زوال سنگ­ها می ­شود.

۶٫ تغییرت دمایی

انبساط و انقباض حاصل از تغییرات دمایی متناوب سبب زوال سنگ عباس آباد می ­شود مخصوصا اگر سنگ حاوی مواد معدنی با ضریب انبساط حجمی متفاوت باشد.

۷٫ رشد گیاه

ریشه­ درختان و علف­های هرزی که در اطراف سنگ­ها رشد می­کنند سنگ­ها را مرطوب نگه داشته و مواد آلی و اسیدی نیز از خود ترشح می­ کنند که سبب زوال سنگ­ می­ شود. ذرات گرد و غبار با منشأ آلی یا غیرآلی نیز روی سطح نشسته و به درون تخلخل­های سنگ نفوذ می­ کنند. زمانی که این ذرات در تماس با رطوبت ناشی از گیاهان قرار می­گیرند، فرآیند باکتریولوژیک آغاز و میکرو ارگانیسم­هاای که منجر به تولید اسید می شوند به سنگ­ها حمله کرده و سبب پوسیدگی سنگ می ­شوند.

۸٫ پوسیدگی متقابل (دو جانبه)

زمانی که انواع مختلفی از سنگ­ها در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می­ گیرند پوسیدگی متقابل اتفاق می ­افتد. مثلا زمانی که ماسه سنگ زیر سنگ­ آهک استفاده شود، مواد شیمیایی که توسط آب باران از سنگ­ آهک وارد ماسه­ سنگ می­ شوند سبب زوال ماسه سنگ خواهند شد.

۹٫ هوای آلوده

آلودگی های جوی، بخار، اسیدها و ذرات اسیدی موجود در اتمسفر سبب زوال سنگ می­ شوند و سنگ­های حاوی CaCO3 و MgCO3 به شدت تحت تأثیر قرار می­گیرند.

۱۰٫ گل سنگ­ ها

گل سنگ ها، سنگ آهک را نابود می­ کنند اما برای سایر سنگ­ها به عنوان پوشش محافظ عمل کرده و مانع تخریب آنها می شوند، گل سنگ با ایجاد یک سری حفرات عمودی موازی در سنگ­ آهک به تدریج آن­ها را تضعیف و در نهایت نابود می کند.

تراورتن و نما

درباره تراورتن

سنگ تراورتن

تراورتن عباس آباد و نما

خرید تراورتن

خرید تراورتن عباس آباد

پولیش سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد در نما

لینک های مرتبط :

۱۱۸stone

akhbarsang