درباره ما

معماری باسنگ تراورتن

معماری باسنگ تراورتن و ساخت بنای سنگی

معماری باسنگ تراورتن

معماری باسنگ تراورتن و ساخت بنای سنگی

برای ساختن بنایی سنگی باید یکسری الزامات در هنگام اجرا رعایت شوند. این مبانی که ضامن ساخت بنا با کیفیت بهتر خواهند بود عبارتند از:

* در هنگام بنایی ، باید سنگ را ابتدا مرطوب کرد و سپس از آن استفاده نمود معماری باسنگ تراورتن.

* سنگ ها به صورت کله و راسته باید به نحوی روی هم قرار گیرند که قطعات به خوبی در یکدیگر قفل بست شوند و نباید بندهای بین سنگ ها روی یکدیگر قرار گیرد معماری باسنگ تراورتن.

* ملات در بین سنگ ها باید به نحوی قرار گیرد که مانع از تماس لبه های سنگ فوقانی و تحتانی با یکدیگر شود معماری باسنگ تراورتن.

* قطعات سنگ چیده شده در رج اول باید بزرگتر از رج های فوقانی باشد معماری باسنگ تراورتن .

* سنگ باید در جهت خواب و جهت اولیه و طبیعی آن قرار گیرد. به این ترتیب راستای نیروهای وارده بر روی هر قطعه از سنگ ساختمانی ، باید عمود بر رگه یا خواب طبیعی آن قرار گیرد. به این ترتیب راستای نیروهای وارده بر روی هر قطعه از سنگ ساختمانی ، باید عمود بر رگه یا خواب طبیعی آن باشد معماری باسنگ تراورتن. این مساله در مورد سنگ های لایه لایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

* قطعه سنگ باید در محل مورد نیاز به نحوی قرار داده شود که پس از تماس با ملات حرکت نکند.

* عملیات بنایی با سنگ در هوای زیر ۵ درجه سانتی گراد مجاز نیست و پس از عملیات ساختمانی باید به نحوه مطلوب آنها را در برابر ضربه و عوامل جوی حفظ نمود.

* بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرایط اقلیمی و مصالح طرح ، باید بندکشی مناسب با دیوارهای سنگ انجام شود.

* برای نصب سنگ های پلاک ، قطعا باید قلاب های مناسب فلزی از آهن ضد زنگ و یا سایر فلزات مناسب مانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به ملات و یا به صورت نصب خشک پیش بینی شود.

تراورتن و نما

ترانیکس کوهستان بی موج

درباره تراورتن

سنگ تراورتن

تراورتن عباس آباد و نما

خرید تراورتن

خرید تراورتن عباس آباد

پولیش سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد در نما

لینک های مرتبط :

۱۱۸stone

akhbarsang