درباره ما

سنگ های ساختمانی

باز شدگی گسستی ها در معادن سنگ

نقش باز شدگی گسستی ها در معادن سنگ های ساختمانی

به فاصله عمودی بین دودیواره یک گسستگی در سنگ های ساختمانی در معادن، که ممکن است از آب، هوا و یا کانی های ثانویه دیگر پر شده باشد، بازشدگی اطلاق می شود. در اغلب توده های زیرزمینی، بازشدگی کم و معمولا کمتر از نیم میلیمتر است؛

در صورتی که گسستگی های کششی یا شسته شده سطحی تر ممکن است ده ها، صد و حتی هزارها میلیمتر بازشدگی داشته باشند.

اگر بازشدگی در توده سنگ های ساختمانی وجود داشته باشد،

نیز توسط هوا ، آب و یا کانی ثانویه ای پر شده است ولی اگر بازشدگی خالی باشد، چنانچه منظم باشد و در حالت مطلوب دارای شیب ۹۰ یا نزدیک به ۹۰ درجه باشد ،مستقیما در راندمان تولید سنگ ساختمانی دخالت داشته و به صورت یک سطح بریده شده منظور می گردد.

ولی در صورتی که این بازشدگی زیاد و دارای سطحی شیب دار باشد ، باعث کند شدن عمل حفاری سنگ می گردد زیرا سر مته را سول یا دریل واگن ، با دیواره کیپ نمی شود و به طور یکنواخت درگیر نیست و باعث کم شدن راندمان حفاری می گردد. به ندرت پیش می آید که در ناپیوستگی های سنگ ساختمانی ،آب باشد ولی اگر پیش بیاید تفاوتی با مورد قبل نداردولی چون خرده های حفاری همراه با آب به بیرون پرتاب می شوند،

هم باعث فرسوده شدن دستگاه حفاری شده وهم ایمنی را کم می کند.

چنانچه این بازشدگی از کانی های ثانویه پر شده باشد، ممکن است جنس کانی پرکننده از جنس سنگ مقاوم تر و یا سست تر باشد که در این صورت اگر کانی پرکننده مقاوم تر از خود سنگ باشد، سنگ جوش خورده و مشکلی را ایجاد نمی کند؛ فقط در این صورت راندمان حفاری و برش ، کمتر از حالت اصلی است .

ولی از طرفی هنگام واژگون کردن بلوک، از خرد شدن بلوک جلوگیری می کند و در صورتی که پرکننده نرم تر از جنس سنگ باشد ، سرعت حفاری دراین فاصله بیشتر ولی در هنگام واژگون کردن بلوک ، بلوک از ان مرز می شکند.

البته در همه ی این موارد، فاصله بازشدگی تاچه حدی باشد مهم است و نهایتا یکی از پرکننده ها خاک ها و رس ها هستند که دراین حالت که بدترین حالت است، هم راندمان حفاری پایین می آید و هم خطر پاره شدن سیم برش در این حالت بیشتر از حالت های دیگر می باشد.

بنابراین در کل ، پرشدگی به موادی گفته می شود که فاصله بین دو دیواره یک گسستگی سنگ ساختمانی را پرکند مانند، رس، لای، کلسیت و فاصله عمودی بین دو د یواره گسستگی پر شده را عرض پر شدگی می نامند.

وضعیت یک پرشدگی از نظر عرض پرشدگی- ناهمواری های دیواره پرشده و این که مواد پر کننده به اندازه کافی نبوده اند که همه درزه را پر کنند- ویژگی های مواد پرکننده (کانی شناسی، اندازه ذرات، درجه هوازدگی، قابلیت تورم ) و همچنین نشت آب ، قابل بررسی است.

به عنوان مثال : چنانچه میزان تراوایی یک پرکننده زیاد باشد ، تخلخل نیز بیشتر بوده و در نتیجه این موضوع، تراکم کمتر می شود که این خود باعث خرد شدگی بیشتر و در نهایت عدم اقتصادی بودن را به دنبال دارد.

تراورتن و نما

ترانیکس کوهستان بی موج

درباره تراورتن

سنگ تراورتن

تراورتن عباس آباد و نما

خرید تراورتن

خرید تراورتن عباس آباد

پولیش سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد در نما

لینک های مرتبط :

۱۱۸stone

akhbarsang