درباره ما

عوامل مؤثر در کيفيت ساب تراورتن عباس آباد

ساب تراورتن عباس آباد

عوامل مؤثر در کيفيت ساب تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد

کيفيت سنگ هاي توليدي در صنعت سنگ‌ نسبت مستقيمي با موفقيت آن سنگ و برند در بازار دارد. اين بدين معناست که هرچقدر کيفيت سنگ توليدي بهتر باشد خريدار قيمت بيشتري براي آن پرداخت خواهد کرد.

يکي از آيتم‌هاي کيفيت در صنعت سنگ ميزان ساب يا درخشندگي سنگ است.

ساب سنگ به عوامل متفاوتي مانند: عناصر انساني، ماشين آلات، مواد مصرفي، شرايط محيطي و… بستگي دارد و در آخر بسته‌بندي و حمل نيز در ميزان اين درخشندگي مؤثر است…………………………
در اين مقاله سعي شده است که به اين عوامل به‌صورت تيتروار و در مواردي همراه با توضيح مختصر اشاره شود

عوامل مؤثر در کيفيت سنگ هاي ساختماني عبارت‌اند از:

۱ دستگاه برش سنگ (قله بر اره)
۲ دستگاه ساب
۳ آب کارخانه
۴ مواد پرکننده و براق کنندها
۵ لقمه ساب ها و سايندها
۶ شستشو و خشک‌کردن نهايي

۱) برش سنگ (قله بر اره)
هرچقدر برش سنگ در اين مرحله دقيق تر باشد تأثير مستقيمي در کيفيت ساب سنگ توليدي خواهد داشت.

ثابت کردن بلوک بر روي واگن يکي از عوامل مهم در بالا بردن دقت دربرش سنگ است. نيروهاي ممتد حاصله از برش که از اره يا قله بر وارد بر بلوک مي شود باعث ايجاد لرزش در بلوک مي شود حال اگر بلوک بروي واگن و واگن بر ريل کاملاً تثبيت نشده باشد دچار خطا و تغيير ضخامت دربرش مي گردد که اين تغيير ضخامت ها تأثير مستقيمي بر ساب نهايي دارند.

عوامل مهمي در اين قسمت در کيفيت ساب نهايي مؤثر خواهند بود که عبارتند از : دقت در جوش دادن سگمنت ها بر روي تيغه يا ديسک، هم‌راستا بودن سگمنت ها بر روي تيغه، تنظيم دقيق ميزان کشش تيغه ها، فاصله دقيق بين تيغه ها (حدالمقدور از رابط هاي سنگ خورده استفاده شود چون سطح صيقلي فلز خود باعث جلوگيري از خوردگي مي شود) و جلوگيري از تکان‌هاي تيغه و واگن نسبت به هم

۲) دستگاه ساب
دستگاه ساب، نقش بسزايي در کيفيت ساب نهايي سنگ دارد.

 

۱ ?) سرعت ساب: (سرعت حرکت عرضي هدها (سرعت پل) و سرعت نوار نقاله)
اصولاً سرعت پيشروي در دستگاه (سرعت نوار نقاله) نسبت به جنس سنگ و لقمه ها و تعداد هدهاي مورداستفاده در پيش ساب و ساب تعيين مي گردد. در اسلب ساب ها سرعت پل نسبت مستقيمي باکيفيت ساب نهايي دارد

? ?) پيش ساب و کاليبر

معمولاً قبل اينکه سنگ وارد دستگاه ساب اصلي شود توسط دستگاه، کاليبر مي شود و پيش ساب مي خورد تا چنانچه ايرادي از فرآيند برش همانند باقي ماندن خط و خش و يا ضخامت متغير بر روي سنگ باقي‌مانده بود توسط پيش ساب و کاليبر اصلاح شود.
۱ ۳) بازديدهاي دوره ايي (بازديد چشمي)

در بازديدهاي دوره ايي چشمي که توسط تکنسين فني مي بايست انجام شود، بايد به موارد زير توجه کرد
خود دستگاه بايد کاملاً تراز نصب شود. هد ساينده بر روي ميز دستگاه توسط ابزار اندازه‌گيري چک و کاملاً تراز باشد. تراز نبودن هد به‌شدت در کيفيت ساب نهايي تأثير منفي خواهد داشت .

 

نحوه تراز کردن و ناميزاني به وجود آمده در هدها

 

• لقي روليک در پل عرضي باعث ارتعاش کلگي ها در هدها مي شود همين امر تأثير منفي در کيفيت ساب خواهد داشت.
• صفحه زيرين نوار نقاله بايد سطحي صاف، صيقلي و تراز باشد. سطح فلزي به‌مرور زمان به خاطر تماس مستقيم با آب دچار زنگ‌زدگي و خوردگي مي شود. به‌عنوان مثال کارخانه‌اي را فرض کنيد که محصول اصلي آن سنگ ۴۰ طولي است در دستگاه ساب فشار وارده توسط هدها به سنگ انتقال داده مي شود و مجموع اين فشار در سطح زيرين نوار باعث فرورفتگي و کاستي در عرض ۴۰ سانتي‌متر مي شود. حال اگر در اين دستگاه سنگ ۵۰ طولي فرآوري شود، فشار هد به دليل وجود فرورفتگي ها، موجب شکستگي سنگ مي شود.
• تنظيم فشار ساب ها بر روي هدها نيز يکي از عوامل مهم است.
۳) آب کارخانه
نقش آب در تمامي مراحل توليد سنگ نقش بسيار مهم و بي‌بديل است. آب کارخانه توليدي سنگ ساختماني دربرش يک نقش و در عمل ساب زدن نقش ديگري دارد. در اينجا به نقش آب در کيفيت ساب مي‌پردازيم.
آبي که در چرخه توليد خوب تصفيه نشده باشد و داراي ذرات ريز سنگ باشد موقعي که بين لقمه‌هاي پرداخت و پوليش نهايي قرارمي گيرد خودش باعث ايجاد خط و خش بروي سنگ مي‌شود. نتيجتاً پيشنهاد مي‌گردد که دردستگاه ساب از آب کاملاً صاف و فاقد ذرات پودر سنگ استفاده شود بعضاً مشاهده‌شده که آب دستگاه ساب را از دستگاه برش مجزا مي‌کنند که اين باعث کيفيت بيشتر ساب خواهد شد.
۴) مواد پرکننده و براق کنندها
يکي از عوامل تأثيرگذار در کيفيت ساب نهايي استفاده صحيح و درست از مواد پرکننده و براق‌کننده است. اين مواد بشرح زير دسته بندي مي شوند.
?) پرکننده سيماني
?) اپوکسي
?) پلي استر
۴) واکس ها

پرکننده سيماني ساب تراورتن عباس آباد

اغلب براي سنگ هاي تراورتن بکار برده مي شود. استفاده از پرکننده هاي سيماني در تراورتن ها محاسن و معايبي دارد که از حوصله اين بحث خارج است. ولي به‌طورکلي رعايت نکاتي براي اينکه محل سوراخ هاي پرشده باسيمان در کيفيت ساب نهايي تأثير منفي نداشته باشد الزامي است.

جداسازي سنگ هاي همرنگ قبل از سيمان‌کاري، هم‌رنگ درآوردن مخلوط سيمان درست‌شده بارنگ سنگ در حالت خشک‌شده، پرشدگي کامل سنگ با فشار کافي، زدن پيش ساب قبل از عمل سيمان‌کاري، خشک شدن کامل سيمان حداقل ۳ روز و آب دادن به سنگ در اين مدت زمان و رسيدن به مقاومت حداقلي براي جلوگيري از خالي شدن حين عمل ساب و درنهايت ترکيب صحيح مخلوط سيمان بکار برده شده نکاتي است که به کيفيت ساب نهايي سنگ کمک شاياني مي کند.

اپوکسي ساب تراورتن عباس آباد

از اين رزين‌ها به دليل قيمت نسبتاً بالا و دستورالعمل خاص خشک شدن در سنگ ايران کمتر مورداستفاده قرار مي گيرد ولي چنانچه به شيوه صحيح استفاده شود سطح براقيت سنگ نهايي را به‌شدت بالا مي‌برد و ازآنجاکه نفوذپذيري بسيار خوبي دارد باعث تحکيم سنگ مي‌شود ساب تراورتن عباس آباد

پلي استر ساب تراورتن عباس آباد

رزين پلي استر داراي قيمت مناسب تري نسبت به رزين هاي اپوکسي است رزين‌هاي پلي‌استر به‌صورت بي‌رنگ باقابليت تبديل به انواع رنگ‌ها هستند. رزين (پلي استر) به دليل ارزاني و عدم نياز به تجهيزات خاص نسبت به رزين هاي ديگر بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد ساب تراورتن عباس آباد .

پرکننده ها جهت پر کردن حفره ها، سوراخ ها و ترک ها مورداستفاده قرار مي گيرند و همين امر باعث زيبايي در سنگ مي گردد که بايد نکاتي را دراين‌باره رعايت کرد.
بدليل اينکه در طول فرآوري بلوک سنگ دائماً با آب در تماس است. قبل از رزين کاري سنگ بايد در کوره هاي مخصوص خشک شود و چنانچه سنگ قبل از رزين کاري به‌اندازه کافي خشک نشود مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد که عبارتنداز:

?) ايجاد فاصله مابين ديواره سنگ و قسمت رزين شده. شکل ساب تراورتن عباس آباد

?) نشست رزين بر روي سنگ
?) عدم چسبندگي مطلوب رزين بر روي سنگ
پيشنهاد مي‌گردد براي جلوگيري از اشکالات مطرح‌شده بعد از ساب و قبل رزين کاري  سنگ ساب تراورتن عباس آباد کاملاً توسط آفتاب و يا دمنده‌هاي قوي خشک گردد و هيچ گردوغباري بر روي سنگ وجود نداشته باشد.

 

عوامل مؤثر در رزين کاري و عدم خشک نبودن ساب تراورتن عباس آباد رزين‌هاي مناسب بايد از مشخصه زير برخوردار باشد

?) ضريب انبساطي و انقباضي حجمي متناسب با نوع سنگ
?) قابليت ساب پذيري بالا
۳) چسبندگي مناسب
۴)همرنگي با سنگ
۵) ميزان مناسب افزودني هاردنر (زماني که رزين سريع به عمل آيد با توجه به اينکه وارد محفظه ها و حفره هاي سنگ شده باشد سطح رويين سفت شده و امکان نفوذ در عمق حفره را پيدا نمي کند و اگر در زمان صحيح و مناسب عمل‌آوري شود امکان نفوذ در عمق حفره را پيدا مي کند و اين امر مطلوب‌ترين حالت رزين کاري است)
چنانچه تمامي موارد ذکرشده به‌خوبي رعايت شود کيفيت ساب نهايي محصول به بالاترين حد ممکن ارتقا مي‌يابد
واکس ها
يکي از راهکارهاي افزايش درخشندگي سطح سنگ استفاده از واکس هايي که بدين منظور طراحي و ساخته مي شوند، است. اين واکس ها در آخرين مرحله برروي سنگ خشک شده اجرا ميشود البته ماندگاري آن نسبت به درخشندگي فيزيکي خود سنگ بسيار کمتر است و مصرف کننده نيز در دوره هاي زماني در سنگ اجرا شده از اين محصولات استفاده مي کند کمااينکه در بسياري از ساختمان هاي مهم که داراي برنامه اي براي تعمير و نگهداري سنگ هستند استفاده روزانه از اين واکس ها رايج است
۵) ساينده ها

ساينده ها نقش اصلي در کار صيقل و پوليش سنگ را بر عهده‌دارند.

چيدمان ساينده ها با توجه به عواملي مانند نوع جنس سنگ، سرعت نوار و پل متفاوت خواهد بود.

ساينده ها به ترتيب از زبرتر شروع‌شده و کم‌کم نرم‌تر مي‌شوند و درنهايت لقمه‌هاي اسيدي نقش پوليش نهايي را بازي مي‌کنند. ترکيب و تعداد اين لقمه ساب ها به عوامل مختلفي بستگي دارد که عبارت‌اند از: ۱) جنس سنگ ۲) تعداد هدهاي دستگاه ۳) سرعت نوار و پل ۴) دقت دربرش ازلحاظ ضخامت ۵) ميزان فشار ۶) زلال و شفاف بودن آب مصرفي در ساب.

 

ساب تراورتن عباس آباد

کیفیت تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد

خرید تراورتن عباس آباد

فروش تراورتن عباس آباد

پولیش تراورتن عباس آباد